Tổ Yến Thô Nguyên Chất

3,200,000 

Tổ yến nguyên tổ, còn lông chim yến và có màu hơi ngả vàng

Còn hàng