Yến vụn tinh chế loại

2,600,000 

Tổ Yến Vụn Tinh Chế ( làm từ 100gr tổ thô gia công cho khách ạ)

Còn hàng