Hồng Yến Rút Lông Nguyên Chất

5,900,000 

HỒNG YẾN RÚT LÔNG LOẠI ĐẶC BIỆT – YẾN SÀO NHA TRANG – 100g

Còn hàng