Yến Chưng Nhụy Hoa Nghệ Tây

55,000 

yến chưng với Saffron

Còn hàng