Yến Chưng Tam Vị

58,000 

Tổ yến chưng với Tam Vị (Táo Đỏ, Kỷ Tử, Hạt Sen)

Còn hàng