Yến Chưng Hạt Sen

55,000 

Tổ yến chưng với Hạt Sen

Còn hàng