Yến Chưng Hạt Chia

55,000 

Tổ yến chưng với Hạt Chia

Còn hàng