Yến Thô Thường

2,150,000 

Tổ yến thô 100g tiêu chuẩn thường

Còn hàng